Vypracovanie Projektu elektrickej prípojky

  Pre vypracovanie projektu je potrebné predložiť nasledovné podklady informácie:

  • Parcelné číslo , katastrálne územie 
  • údaje o vlastníkovi prípadne stavebníkovi s telefonickým a emailovým kontaktom.
  • Náčrt v katastrálnej snímke alebo v inej situačnej schéme kde je zobrazené najbližšie miesto pripojenia (el. stĺp/rozvodnica), miesto hranice kde by ste chceli mať umiestnený elektromer (v prípade ak plánujete príjazdovú cestu,parkovisko,...)
  • fotky z miesta kde bude viditelné miesto pripojenia a hranica pozemku.
  • ak je na stlpe vzdušného vedenia číslo tak jeho číslo.
  • popis stavby: druh stavby, spôsob kúrenia, ohrevu teplej vody.

  všetky tieto informácie nám môžete poslať na emailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  v prípade nejasností nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 901 703 235

   

  Po vypracovaní a odsúhlasení projektu môžete osloviť inštalatéra. v prípade záujmu o materiál a výstavbu svojpomocne môžete materiál objednať aj cez internetový obchod: https://www.elektro-siete.sk/