Kabel elektrickej prípojky

  Často kladená otázka pred zriadením prípojky je aký použiť prívodný kábel  k elektromeru a k domu.

  Podľa normy je stanovený minimálny prierez. Pričom Energetiky napríklad ZSE-D Povoľuje len typu AYKY vtom prípade navrhujeme AYKY 4x16. 
  Vývod od Elektromera k domu už je skôr na investorovi - ale pod CYKY 4x10 (vždy medený vodič môže byť o radu nižší ako Hliníkový)
  Dôležité je správne dimenzovanie kábla pre prevádzku. zaťažiteľnosť vodičov bola dobre popísaná v norme STN 33 2000-5-52 Pričom pri určovaní prierezu a dĺžky je vhodné použiť správny výpočet alebo špecializovaný software ktorý berie v úvahu, uloženie, dĺžku, straty na vedení ktoré v prípade prívodných vodičov môžu byž znateľné a ovplyvniť kvalitu energie.

   

  V prípade ak zvažujete elektrické kúrenie prípadne tepelné čerpadlo je vhodné na to myslieť dopredu nakoľko prívodný kábel musí byť dostatočne hrubý. Pre takéto situácií pri vypracovaní projektu využívame špecialny software ktorý presne vypočíta hodnoty káblu a hlavného ističa tak aby nebol v budúcnosti problém.

  Vypracovanie projektu rýchlo, lacno a bez zbytočných cestovných nákladov. Stačí nás kontaktovať This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.