Elektrická prípojka rodinného domu

  Elektrická prípojka rodinného domu je jedna z najdôležitejších inžinierskych pripojení preto je nutné ju začať realizovať čo najskôr. Tak aby projekt prípojky nn bol schválený čo najskôr a zriedenie dostatočne v predstihu pred samotnou stavbou. Celé postavenie elektrickej prípojky môže trvať 2mesiace- v závislosti od distribučnej sústavy

  Pri projekte elektrickej prípojky sa sa riadime či sa jedná o:

  • Pripojku rodinného domu pre novostavbu: poväčšine sa jedná prípojka pre ešte nepostavený rodinný dom. V tomto prípade sa prípojka zriaduje hlavne aby bolo možné začať stavebné práce pri ktorých je potrebná elektrika. V projekte rovno navrhujeme umiestnenie stavebného rozvádzača z ktorého je možné napojiť 230V a 400V spotrebiče. Tento postup je pomerne bežný a aj najjednoduchší. Po postavení rodinného domu sa už len pripojí prívodný vodič do domu, pričom stavebný rozvádzač (antoník) buď zostane alebo sa zdemontuje.

   

  • Rekonštrukcia pôvodnej elektrickej prípojky : Jedná sa hlavne keď dom je pripojený cez „strešník“ alebo inak nazvané „elektrická prípojka na streche“. Tá sa väčšinou rekonštruuje z viacerých dôvodov – nevyhovujúceho pripojenia, trvalého odpojenia keď už nie je možné ju opätovne použiť, rekonštrukcia elektrickej prípojky. Vtedy sa vyhotoví nový projekt kde sa navrhne nové riešenie pripojenia z elektromerovým rozvádzačom v oplotení. Po realizácia sa elektrická prípojka vzducom zdemontuje a celá prípojka je vedená v zemi nie pripojením cez strešník.

   

  • Projektovanie prípojok cez strešník sa už dnes nezriaduje (iba ak vodič je ukotvený o stenu a priamo zvedený do elektromerového rozvádzača v oplotení bez prerušenia.

  Vypracovanie projektu rýchlo, lacno a bez zbytočných cestovných nákladov. Stačí nás kontaktovať This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.