V niektorých prípadoch kde je obtiažne vyhotoviť elektrickú prípojku v zemi ale je za istých okolností možné zriadiť elektrickú prípojku vzduchom.

 

  Prípojka vzduchom je možné zrealizovať:

Prípojka po stĺpoch

po existujúcich alebo nových stĺpoch.(vo vašom vlastníctve alebo v nájme)

View more

Vyhotovenie s uchytením o dom

vyhotovenie cez fasádu domu. (vodič vcelistvosti sa upevní k vášmu domu cez fasadu bude prechádzať až k oploteniu alebo hranici pozemku, kde sa umiestni Elektromerový rozvádzač)

 Obidve riešenia majú svoje výhody a nevýhody zriadenia odberného miesta. A ku každému je nutné vyjadrenie miestnej distribučnej sústavy. Ak by ste plánovali vedenie po elektrických stĺpoch ,to býva často komplikovanejšie a museli by ste každoročne platiť "nájom".

Dôležíté je hlavne dodržať dostatočnú výšku previsu kábla. tak aby potreby alebo nutnosti kábel bol dostatočne vysoko a bolo možné popod prejsť mechanizmami a nákladným autom (doporučujeme výškú min 6m, )

  

Vypracovanie projektu rýchlo, lacno a bez zbytočných cestovných nákladov. Stačí nás kontaktovať This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.