Revízia

  Revízie elektrických zariadení

   

  Vykonávame revízie všetkých elektrotechnických zariadení ako:

  - elektrická inštalácia

  - bleskozvod

  - spotrebiče, náradie v prevádzke

  -pracovné stroje

  - technikcé objekty budov

  - trafostanice vysokého napätia

  - vedenie vysokého napätia

  - verejné osvetlenie

  - fotovoltické elektrárne

  - umyvacie linky.

   

   

  V prípade záujmu nás stači kontaktovať na 0901 703 235

  www.reeltech.sk 

  revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov, strojov, spotrebičov, termovízia a iných elektrických zariadení

  Vysoké napätie a výbušné prostredie.