Revízie elektrických zariadení

 

Vykonávame revízie všetkých elektrotechnických zariadení ako:

- elektrická inštalácia

- bleskozvod

- spotrebiče, náradie v prevádzke

-pracovné stroje

- technikcé objekty budov

- trafostanice vysokého napätia

- vedenie vysokého napätia

- verejné osvetlenie

- fotovoltické elektrárne

- umyvacie linky.

 

 

V prípade záujmu nás stači kontaktovať na 0901 703 235

www.reeltech.sk 

revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov, strojov, spotrebičov, termovízia a iných elektrických zariadení

Vysoké napätie a výbušné prostredie.