Postup pri zriadení elektrickej prípojky

  Často krát sa stáva že domácnosť nevie zvoliť správny postup pripojenia rodinného domu.

   

  Z našich skúseností je najvhodnejšie postupovať nasledovne:

  -podať žiadosť na príslušnú energetiku: žiadosť je dostupná na stránkach lokálneho distribútora. Ako príloha sa zvykne pripájať katastrálna mapa, List vlastníctva a iné dokumenty.  Ak ste sa rozhodli postaviť novú prípojku alebo rekonštruovať starú je vhodné s touto žiadosťou poslať už vypracovaný projekt s čím sa skráti celý proces o min. 30 Dní. (V prípade odoslania len žiadosti vám energetika môže odpovedať o následné zaslanie projektu na schválenie technického riešenia) 

  -Podpis Zmluvy o pripojení a zaplatenie poplatku :  Tú dostanete po odpovedi od Distribučnej spoločnosti len v prípade ak pri jej podaní ste zaškrtli možnosť : Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení. po tomto kroku vám Distribučná spoločnosť umiestni na pripojné miesto (stĺp) rozvodnicu s poistkami odkiaľ sa bude pripájať nový elektromer.

  -Stavba Elektrickej prípojky - príprava odberného miesta: V tomto prípade sa odberné miesto postaví, zhotoví sa elektromerový rozvádzač podľa schváleného projektu, osadí sa ističom a príslušným káblom a uzemnením.

  -Výber dodávateľa energie a uzavretie zmluvy o dodávke:  Po kompletnom prichystaní sa musí uzavrieť zmluva z dodávateľom energie (ľudovo povedané kto predáva šťavu). Tento proces v minulosti nebol ale momentálne je prívod elektriny rozdelený na firmu čo vlastní vedenie (Distribúcia) a tí čo predávajú elektrickú energiu (Dodávateľ) tých je na Slovensku niekoľko z rôznymi cenami a treba si vybrať podľa dostupnosti, histórie a spoľahlivosti.

   Vypracovanie projektu rýchlo, lacno a bez zbytočných cestovných nákladov. Stačí nás kontaktovať This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.