Pre vypracovanie projektu je potrebné predložiť nasledovné podklady informácie:

všetky tieto informácie nám môžete poslať na emailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

v prípade nejasností nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 901 703 235