ReelTech s.r.o 

Revízie a Technologické riešenia v elektrotechnike
ČSA 127/125
96223 Očová

IČO: 47 665 653

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Spoločnosť ReelTech s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 26513/S.