Zadarmo pripojenie v blízkosti Stropkov Slovensko

Ubytovanie Veľké Lovce

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním.

Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Viac informácií najdete tu Tlačová správa - sčítanie domov a bytov. Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody Prínos a význam sčítania. Najčastejšie otázky k SODB Otázky a odpovede k SODB Link č. Link č. Na základe metodického postupu pre očkovanie proti ochoreniu COVID vydané Ministerstvom zdravotníctva SR. žiadame občanov aby sa pri príchode na vakcináciu — očkovanie.

Peter Pellegrini

preukázali negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu nie starším ako 7 dní. Seniori sme tu pre Vás! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!!! Viac informácii najdete tu Stali ste sa obeťou trestného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu Desatoro bezpečného dôchodcu najdete tu On-line desatoro bezpečného seniora najdete tu Adresy a tel. čísla kde najdete pomoc.

Oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu do priestoroch obecného úradu, ktorých prevádzkovateľom je obec Kurima v súlade s vyhláškou úradu verejného zdravotníctva SR č.

Vyberte si jazyk

Celý oznam tu Česká správa sociálneho zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdenie o žití nemusí byť v tomto období úradne overené. Oznamujeme občanom, že z dôvodu sprísnených opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia na COVID, prijaté uznesením vlády č.

Zamestnanci obecného úradu budú pracovať v obmedzenom režime. Preto vás žiadame , aby ste na kontakt s obecným úradom využívali telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu a osobný kontakt na obecnom úrade využili len v neodkladnej a súrnej záležitosti. Kontakty na komunikáciu s obecným úradom sú zverejnené na web stránke obce www.

Na západnom Slovensku sa môže zlepšiť pokrytie prvého DVB-T2 multiplexu

eu a budú zverejnené na vstupných dverách do budovy obecného úradu. Ďakujeme za vaše pochopenie a vzájomnú ohľaduplnosť. Ján Bartoš, starosta obce. zamestnancov obecného úradu pre prípad riešenia súrnych a neodkladných záležitosti.

Vyhľadať ubytovanie

Ján Bartoš, starosta obce - Bc. Katarína Repková - Mária Dzurišinová Matrika - Dana Lastivková - Valentín Repka - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, pristupuje od 1. januára k znižovaniu dopravných výkonov. Nové cestovné poriadky najdete tu Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov ďalej len RVPS Bardejov Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných ďalej len AMO v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu. Pohrebný cech založili v Kurime pri Bardejove pred rokmi. Funguje dodnes.

Neprehliadnite:

Jeho súčasný stav vyžaduje viacero stavebných zásahov, aby sa odstránili príčiny jeho zavlhnutia a objekt sa stabilizoval a pripravil na ďalšie využívanie. beringer directreal. Katarína Repková - Mária Dzurišinová Matrika - Dana Lastivková - Valentín Repka - Za domom sa nachádza garáž a hospodárska časť. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.

Ako prežil tri storočia a prečo sme smrť a smútok z ľudského spoločenstva vytesnili? Porozprávali sme sa s mladším majstrom cechového bratstva Andrejom Martičkom. Celý článok si môžete prečítať tu Krátke pracovné stretnutie so starostom obce Jánom Bartošom v priestoroch obecného úradu. V piatok triedy v našom regióne, navštívil našu obec predseda Prešovského samosprávneho kraja PSK Milan Majerský v sprievode  riaditeľa kancelárie predsedu PSK Mareka Cimbalu, riaditeľa správy a údržby ciest SÚC PSK Marcela Horvátha, námestníka pre technickú správu a prevádzku SÚC PSK Stanislava Harčaríka a Ivany Ondriovej z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.

Obsahom krátkeho  stretnutia so starostom obce Jánom Bartošom v priestoroch obecného úradu, bolo vzájomné informovanie o aktuálnej situácií ciest v našom regióne, hlavne začatie rekonštrukcie mosta pri obci Marhaň a rozsiahla rekonštrukcia cesty medzi obcami Kožany a Šapinec, ktorá sa konečne dočkala sprejazdnenia, čo významne prispeje k prepojeniu nášho regiónu s okresmi Svidník, Stropkov a rekreačnou oblasťou Domaša. Predseda PSK sa zaujímal aj o stav a priebeh rekonštrukcie kaštieľa v našej obci, ktorý sa  rekonštruuje aj vďaka finančnej podpore PSK.

Treba podotknúť, že to bola už v poradí štvrtá návšteva predsedu PSK Milana Majerského v našej obci od jeho pôsobenia v tejto funkcií, čo svedčí o jeho záujme nielen o našu obec, ale aj o celý mikroregión na Strednej Topli, ktorého je Kurima súčasťou. V Kurime je evidovaných päť kultúrnych pamiatok a jednou z nich je Szirmayovský kaštieľ obr. Jeho súčasný stav vyžaduje viacero stavebných zásahov, aby sa odstránili príčiny jeho zavlhnutia a objekt sa stabilizoval a pripravil na ďalšie využívanie.

Za uplynulých 60 rokov ide už o tretiu rekonštrukciu kaštieľa, pričom tej poslednej v rokoch predchádzal stavebno-historický prieskum v roku Kaštieľ preto nie je odborníkom úplne neznámy, no je faktom, že podrobnosti o jeho vzniku, stavebnom rozvoji, prípadných dokladoch osídlenia tohto priestoru pred jeho výstavbou nepoznáme. Z toho dôvodu sa od júna uskutočňuje archeologický výskum v réžii spoločnosti ArcheoConsult J. Koštial, M.

Sabol, R. Oľhava v spolupráci s kurimským rodákom M. Po skončení I. etapy archeologického výskumu sa naplno rozbehli stavebné práce na rekonštrukcií kaštieľa. Viac fotiek tu Kurima sa prvýkrát spomína v listine z r. Listinná zmienka je v donácii kráľa Štefana V. Uvedená zmienka ešte nenasvedčuje, že Kurima bola už osadou, či obcou, skôr svedčí o existencii územia alebo majetku tohto pomenovania.

  1. Vitajte na internetovej stránke obce Kurima;
  2. Gigabitový internet a UHD televízia v košickej Šaci až na 9 mesiacov zadarmo.
  3. IMMES - Digitálna televízia: Stropkov.

Ale i napriek tomu Kurime nemožno uprieť, že je jednou z najstarších obcí Šariša. Stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk v priestoroch verejných budov. Preto žiadame všetkých občanov, aby do priestorov obecného úradu vstupovali len s prekrytou časťou tváre rúško a použili dezinfekciu rúk.

  1. tínedžerská zoznamka Štúrovo Slovensko.
  2. zoznamovanie dospelých Martin Slovensko.
  3. plné kempingy Rožňava Slovensko;

Oznamujeme občanom, že doterajší priestor vedľa cesty pri potoku na konci ulice Bogda, určený na konáre zo stromov a kríkov, už nie je možné využívať na tento účel. Nový priestor na drevný odpad je vyhradený za mostom cez potok po ľavej strane nespevnenej cesty.

Priestor bude označený informačnými tabuľami. Podotýkame, že na vyhradené priestranstvo je okrem konárov zakázané zvážať nábytok, dosky, hranoly ani žiadny iný domový odpad. Na základe stále pretrvávajúcich problémov v zásobovaní a dodávke pitnej vody na skupinovom vodovode v obci Kurima, vodárenská spoločnosť vyzýva občanov k úspornému zaobchádzaniu s pitnou vodou, vzhľadom na skutočnosť, že počas tohto horúceho víkendu došlo v našej obci k výraznému odberu vody z vodojemu, ktorý niekoľko násobne prevŕšil priemernú spotrebu. Pokiaľ sa situácia zopakuje, môže dôjsť k výraznému obmedzeniu dodávky vody pre celú obec.

Preto dôrazne vyzývame k úspore vody a využívaním vlastných zdrojov. Prázdny bazén nenarúša Váš komfort a nie je nevyhnutná k základným ľudským potrebám. Z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove, plánovanej rekonštrukcie kaštieľa, musí predchádzať pamiatkový výskum, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku. V týchto dňoch skupina archeológov spolu s pomocníkmi začala pri našom kaštieli archeologický výskum, pod odborným dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Jedným z nich je aj náš rodák Mgr. Marián Čurný, PhD. Verím, že aj tento výskum prispeje k bohatej histórií, zviditeľneniu našej obce a zatraktívneniu celého priestoru na našom námestí.

Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanálizacií pre územie Prešovského kraja na roky Celé oznámenie tu Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid Pre občanov s maďarským materinským jazykom zasa prinášame v akcii Maďarský balík na rok zadarmo.

Voľné telefonické minúty môžu zákazníci využiť či už cez pevnú linku alebo aj pri volaní z mobilu cez aplikáciu Antik Linka. Okrem toho platí pre pri prechode od konkurenčného operátora akcia, kde klient získa službu Antiku až na 9 mesiacov zadarmo.

Klienti ušetria aj so zvýhodnenou cenou aktivácie set-top boxu Mini2 za 69 Eur a troma mesiacmi služby AntikTVGO pre televíziu cez smartfóny zadarmo. Medzimestskú optickú sieť Antik East buduje firma od roku s cieľom prepojiť nezávisle od sietí iných operátorov všetky lokality pokrytia plne zálohovanou technológiou sklených vláken.

Digitálna moderná televízia s archívom

Vyskúšajte najrýchlejší 1Gbit internet, ušetrite na telefonovaní a sledujte najviac TV staníc v SR. Klientov neviažeme zmluvou ale stále kvalitnejšími službami za Prezrite si Pobyty v blízkom okolí obce Stropkov: 6. noc ZADARMO! dieťa do 11,99 rokov s polpenziou * Detský kútik * WiFi pripojenie * Hotelové parkovisko

V súčasnosti spája Čiernu nad Tisou, Humenné, Košice, Kráľovský Chlmec, Moldavu nad Bodvou, Sečovce, Sninu, Strážske, Stropkov, Trebišov a Vranov nad Topľou. Každé z pripojení dosahuje kapacitu 10 gigabitov za sekundu alebo jeho násobky.

Domácnosť Stropkov

Dostupnosť služieb v Šaci je možné overiť. Zaujíma ma všetko čo je smart, či inteligentné. V domácnosti rôzne spotrebiče, bezpečnostné systémy a pod. Aktuálne trendy Bežkovanie je nové otužovanie.