Speed datingové udalosti Šahy Slovensko

Výročná správa 2009 - Kooperativa

Dobrú chuť. streda Zažite Speed Dating na Pohode. PR články. Už o pár dní budú môcť všetci návštevníci najväčšieho hudobného festivalu na Slovensku Pohoda vyskúšať zábavný spôsob zoznamovania. Svet Rusi odmietajú prepustiť Navaľného. Svet Nemecké úrady obhajujú vakcíny AstraZenecy. Svet Koronavírus: EÚ čelí podvodom s vakcínami, upozorňuje šéfka eurokomisie.

Zoznámenie tvárou v tvár

Svet Manžela kráľovej Alžbety II. Podcasty Brhelovci podnikali s Kažimírom, dostali štátne zákazky. Čo nevieme o vakcíne Sputnik podcast.

Predám 3x obuté čižmy. Top stav krásna čierna farba s modrým šemišom. Je zateplená. Pc bola 35€ z obchodu John Garfield, predám za 20 už s poštou! Mesto Šahy, Šahy. 2 Páči sa mi to 8 tu boli. Mesto Šahy. Domov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Svet Súd pre ľudské práva nariadil Rusku okamžite prepustiť Navaľného. Šport UEFA zrušila mládežnícku Ligu majstrov, Žilina hrať s Genkom nebude. Noizz Slovenská blogerka zľahčuje koronavírus, ľudia ju skritizovali. Živé Veľké zmeny v Magio Go: Desiatky nových kanálov. storočie , Hronského Beňadiku storočie , Nitry storočie , Smoleníc storočie , Svätého Jura hradisko Neštich, hrad Biely Kameň, intravilán mesta, storočie a Trnavy Nálezy dymovodných potrubí sú známe z Banskej Štiavnice storočie , Bratislavy storočie , Bratislavy hradu Devín storočie a Fiľakova storočie.

Publikovaním tohto druhu keramiky sa autori snažia vzbudiť záujem aj o ďalšie aspekty štúdia s nimi spojeného stavebný kontext, výroba, datovanie, argumenty pre ich používanie v konfrontácii s inomateriálovými výrobkami a pod. Kľúčové slová: Slovensko stredovek a novovek keramické potrubia vodovody dymovody. Mediaeval and Modern-Age Ceramic Piping in Slovakia Abstract: The authors extend the studies of ceramic tiles they published in Acta Historica two years ago.

In this article they concentrate on the ceramic pipes that are among the archaeological finds that have yet to be assessed in detail in Slovakia, as well as in the surrounding countries.

  • !
  • .
  • nová zoznamka Sečovce Slovensko.
  • inzercia zoznamka blizko Stará Turá Slovensko.

The pipes in question are divided into those for water and those for smoke. The contribution presents pipes known from Slovakia in the context of where they were found and with excerpts from the history of the locations, both of which contribute to the dating of the finds. Ceramic water pipes come from Borinka 19 th century , Bratislava 18 th 19 th centuries , Červený Kameň Castle 17 th century , Hronský Beňadik 16 th 17 th centuries , Nitra 18 th 19 th centuries , Smoleníce 19 th 20 th centuries , Svätý Jura Neštich fortified settlement, Biely Kameň Castle, town centre, 13 th 18 th centuries and Trnava 17 th century.

Finds of smoke pipes are recorded from Banská Štiavnica 18 th 19 th centuries , Bratislava 16 th 19 th centuries , Bratislava Devín Castle 16 th 17 th centuries and Fiľakovo 16 th 17 th centuries. By publishing these types of ceramics the authors hope to draw attention to further aspects of areas associated with them construction context, manufacture, dating, arguments for usage in comparison with products of different materials, etc. Key words: Slovakia Middle Ages and modern age ceramic pipes water pipes smoke pipes.

Úvod Predloženou štúdiou sa autori snažia nadviazať na podobné zhodnotenie jedného druhu stavebnej keramiky, keramických dlaždíc, ktoré bolo prezentované na stránkach tohto zborníka pred dvoma rokmi. Rovnako ako v predchádzajúcom príspevku, aj pri keramických potrubiach, ktoré sú predmetom záujmu autorov, možno konštatovať, že v neveľkom množstve ich poznáme z archeologických nálezov aj zo Slovenska.

Doposiaľ však neboli podrobnejšie vyhodnotené. Preto si autori kladú za cieľ predstaviť nálezy keramických potrubí a ich variabilitu.

  1. pripojiť aplikáciu Kysucké Nové Mesto Slovensko;
  2. Než sála Liptovský Hrádok Slovensko;
  3. .
  4. Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968?

Náčrt ich základnej typológie možno považovať za predbežný, nakoľko vychádza z ohraničeného množstva doposiaľ známych nálezov keramických potrubí zo Slovenska. Aj pre túto oblasť poznania stavebnej keramiky na Slovensku platí, že v archeologickej literatúre dosiaľ chýba akákoľvek sumarizujúca práca. Súpis archeologických nálezov keramických potrubí zo Slovenska nachádzame iba v rámci magisterských a doktorandských prác autorov tejto štúdie Nagy ; Čurný Úvodom je potrebné podotknúť, že pri keramických potrubiach musíme rozlišovať, či ide o vodovodné, alebo dymovodné potrubia.

Obidva druhy majú svoje osobitosti, ktoré bude možné podrobnejšie charakterizovať až v prípade väčšieho počtu nálezov. Preto je možné rámcové triedenie uskutočniť zatiaľ iba v prípade vodovodných potrubí.

Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska

Takmer všetky nálezy keramických potrubí, doposiaľ známych zo Slovenska, pochádzajú zo star- Osobitnou skupinou nálezov sú články potrubí zo zbierok našich múzeí, kde iba v ojedinelých prípadoch evidujú aspoň základné informácie o ich nálezových okolnostiach. Vodovodné potrubia V oblastiach s nedostatkom vody používali potrubia na jej dopravu zo vzdialených prameňov a aj vďaka tomu bolo možné zakladať sídla na miestach bez priameho vodného zdroja.

V Stredomorí vyrábali keramické potrubia dokázateľne už v 4. tisícročí pred n. Svedčia o tom archeologické nálezy hlinených potrubí z lokality Habuba Kabira v Sýrii, ktoré sú datované do obdobia okolo roku pred n. Hermann , tab. na str.

So skutočným a masívnym využívaním tohto druhu tehliarskych výrobkov však možno počítať až v rímskom období. Odporúčania na jeho používanie nachádzame v spise Marca Vitruvia Pollia De architectura libri decem z roku 13 pred n. Nespornými výhodami keramického potrubia boli hlavne jeho ľahká opraviteľnosť a zdravotná nezávadnosť, na rozdiel od vtedy hojne využívaných olovených rúrok Pollio , , Na území Slovenska sú keramické vodovodné potrubia známe až z obdobia stredoveku.

Kultúrne a športové akcie ku dňu 10. 1. 2028

Nachádzame ich však zriedka, pretože lacnejšie a dostupnejšie boli drevené. Keramické vodovodné potrubia, bez ohľadu na ich datovanie, doposiaľ poznáme z nasledujúcich lokalít: Borinka, Bratislava, Častá hrad Červený Kameň, Hronský Beňadik, Nitra, Smolenice, Svätý Jur a Trnava.

for the year Jahrhundert stammen. Pavol Rybár, PhD. That afternoon similar incidents to those in Šamorín took place in other localities of the district, too, and the next morning the people in SNA, f. dikálnejšiu výmenu. V novodobých nepravidelných nadmurovkách sa tu vyskytujú fragmenty klenbových rebier. Predstavenie knihy : Karaffa Gyula: Csunnyamesék v knižnici -

Borinka, okr. Malacky Z miestnej časti Košarisko pochádzajú nálezy strojovo vyhotovených keramických potrubí, ktoré boli súčasťou vodovodu privádzajúceho vodu do horárne a priľahlého rybníka na Košarisku, vybudovaných ako súčasť obory grófa Ľudovíta Károlyiho Molnár , Jednotlivé valcovité články obr.

Spájané boli vápennou maltou. Články aj spojky boli vyrobené z jemnej hliny bez ostriva. Takéto lisované potrubia sa začali vyrábať po roku , ich najstaršie použitie v strednej Európe sa viaže k roku k Schwartzenbergerovskému panstvu na Třeboňsku. Potrubia mali v tom období menší priemer a spájali sa na špárach pomocou spojok Racek , Okrem toho sa potrubia v západnej Európe minimálne od roku vyrábali aj technológiou obtáčania na drevených formách z hlinených plátov Bük-Kramarich , ; Suter Cutler , 17 Keramické vodovodné potrubia.

Náčrt typov článkov potrubí podľa časovej postupnosti ich vzniku. Kresba D. Keramische Wasserleitungen. Skizzen der einzelnen Leitungselemente in chronologischer Reihenfolge ihrer Entstehung. Georgen Burgwall Neustift; 2 St. Georgen Lage Klčovanice; 3 St. Georgen Lage nordwestlich von der Burg Weißer Stein; 4 St. Benedikt; 5 Tyrnau; 6 St. Georgen Pezinská-Str.

Week 0

Zeichnung D. Blahovský zo Svätého Jura, v ktorého zbierke sa nachádzajú. Keramický vodovod z Borinky Košariska datujeme na záver Bratislava Je veľmi pravdepodobné, že práve z Bratislavy, najväčšieho a historicky najvýznamnejšieho mesta na Slovensku, budú pochádzať nálezy keramických vodovodných potrubí.

Počas archeologického výskumu na Hlavnom nám. v roku prišli pracovníci Mestského úradu ochrany pamiatok Bratislava na časť keramického vodovodného potrubia z storočia Bratislavské noviny ; Hamšíková V depozite Mestského múzea v Bratislave sa nachádza jeden článok bližšie nelokalizovaného potrubia, zrejme z Ide o článok valcovitého tvaru s mierne kónicky rozšírenými koncami. Jednotlivé články s dĺžkou cca.

Spájané konce potrubia mali vnútorný výsek na spojku a boli spevnené kónickým rozšírením vonkajší priemer 16 cm. Miesta spojov sú pokryté mineralizovanou hmotou bielej farby, zrejme zvyškami spojiva organického pôvodu. V hmote sa dochovali konopné vlákna, čo predpokladá skôr prítomnosť tmelu a vylučuje vápennú maltu.

Kde nás nájdete?

Povrch článku je pokrytý tmavou vrstvou azda skorodovanou glazúrou typu, aký nachádzame na manufaktúrnych kameninových výrobkoch. Nad rozšírenou časťou základne sa nachádza plastická značka výrobcu v tvare písmena H. Častá, okr. Pezinok V roku bolo počas archeologického výskumu na nádvorí hradu Červený Kameň objavené keramické potrubie, ktoré sa nachádzalo v hĺbke cm od nivelety nádvoria. Potrubie, ktoré v storočí odvádzalo vodu z nádržky v strede saly terreny, sa skladalo z kónických rúr s dĺžkou 64 cm a svetlosťou 6 10 cm obr. V mieste spojenia bola na užšej strane rúry manžeta.

BAZÁR SAAG (SAHY- IPOLYSÁG)

Potrubie bolo uložené v mazľavej ílovitej zemine, ktorá pôsobila ako izolácia. Predbežne bolo odkrytých cca. šesť článkov. Časť potrubia bola už v minulosti nahradená žľabom z tehál. Jednotlivé články potrubia boli pomerne zle vypálené a rozpadali sa. Rúry boli označené akýmisi značkami, ktoré podľa autora archeologického výskumu na jednej strane pravdepodobne určovali ich poradie pri inštalácii Holčík , , a na strane druhej azda svedčia o ich pôvode u Habánov v Košolnej Holčík , 2.